Pravidlá SZMK - licitovaný mariáš

Stiahnuť Pravidlá (.doc)

V prvidlách je prílohou aj Bodovacia tabuľka prémiových bodov.