Kde hráme

Pravidelné kolá Bratislavskej volenej ligy a Bratislavskej licitovanej ligy odohrávame v
Hoteli JURKI Dom, Domkárska 4, Prievoz (autobus 66)

V ostatné tréningové pondelky sa zápasy odohrávajú na základe individuálnych dohôd v rôznych bratislavských pohostinstvách.