Bratislavská mariášová liga

Bratislavský mariášový klub Vás srdečne pozýva na Bratislavskú mariášovú ligu

Kedy:   vždy druhý pondelok v mesiaci - Volený mariáš   

Priebežné výsledky 2020 - KLIKNI

Licitovaný mariáš - po dohode rôzne termíny (noví volajte)
ostatné pondelky - voľná hra po dohode

Štart o 17:30
Kde:   Licitovaný mariáš - v roku 2020 nebola vyhlásená
Volený mariáš - Hotel JURKI Dom, Domkárska 4, Prievoz (autobus 66)
- každý tretí mesiac v Malackách v reštaurácii Olivetto (14.9.2020)
Info:   Ing. Roman Leskovský 0903 600 829 / info@bmk.sk
Ing. Roman Vavrík 0911 911 390 / info@bmk.sk

Konečné poradie Bratislavskej volenej ligy 2019

1. MALJAR Ivan
2. LESKOVSKÝ Roman
3. BUŠOVSKÝ Ivan

Hráč roka Bratislavského mariášového klubu 2019

1. MECHURA Ladislav