Bratislavská mariášová liga

Bratislavský mariášový klub Vás srdečne pozýva na Bratislavskú mariášovú ligu

Kedy:   každý druhý pondelok v mesiaci - Volený mariáš   

Licitovaný mariáš - po dohode rôzne termíny (noví volajte)
ostatné pondelky - voľná hra

Štart o 17:15
Kde:   Licitovaný mariáš - Hotel ABADON, Prievozská 16
Volený mariáš - Hotel JURKI Dom, Domkárska 4, Prievoz (autobus 66)
Info:   Ing. Roman Leskovský 0903 600 829 / info@bmk.sk
Ing. Roman Vavrík 0911 911 390 / info@bmk.sk

Konečné poradie Bratislavskej volenej ligy 2013

1. MECHURA Ladislav
2. BALÁŽ Ferdinand
3. LESKOVSKÝ Roman

V Slovenskej extralige klubov 2013

sme skončili

TRETÍ !!!Všetko potrebné sa dočítate na stránke: www.marias.sk

Tešíme sa na Vašu účasť!